Stálá výstava

1918–1938: První republika

Vstupenky
Adresa Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Vstupné 0–250 Kč
Web místa www.ngprague.cz…
Kurátor Anna Pravdová, Lada Hubatová-Vacková

Sbírková expozice 1918–1938: První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Výstavní projekt má povahu střednědobé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce. Na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, představuje bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918-1938. Neomezuje se na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,…).

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V prvé řadě jím je hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly – výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava Surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy – počínaje knižní typografií po užitý design.

V daném časovém a prostorovém rámci projekt představuje významné události na poli výtvarné kultury v době tzv. první republiky, s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter jejího území. Tento přístup si klade za cíl nejen představit s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje. Expozici provází také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.

Proběhlé akce

Praha 7, Veletržní palác Proč mají obrazy rámy? A sochy sokly?
Praha 7, Veletržní palác Jak probíhal státní nákup 1923?
Praha 7, Veletržní palác Fenomén uměleckých dvojic ve výtvarném umění 20. století
Praha 7, Veletržní palác Fenomén uměleckých dvojic ve výtvarném umění 20. století
Praha 7, Veletržní palác Skupina 42 ⁠–⁠ umělecký fenomén Protektorátu
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka: Stěna, kde vás přejde smích
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka: Stěna, kde vás přejde smích
Praha 7, Veletržní palác Moderní galerie aneb Jaké umění sbírala předchůdkyně Národní galerie Praha?
Praha 7, Veletržní palác Jaro! aneb první přehlídka tvorby avantgardního Uměleckého svazu Devětsil
Praha 7, Veletržní palác Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác Herna: Maskuj
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka výstavy 1918–1938: První republika pro pedagogy
Praha 7, Veletržní palác Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác Herna: Ve smyslu nesmyslu
Praha 7, Veletržní palác Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác Herna: Skály, řeky, hory, lesy
Praha 7, Veletržní palác Olga Uhrová: Státní nákup francouzského umění v roce 1923
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka pro pedagogy: Pražská umělecká scéna První republiky
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka pro pedagogy: Prvorepubliková umělecká scéna mimo hlavní město
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka expozice 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka pro pedagogy Design, užité umění a architektura
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka pro pedagogy Moderní galerie a státní nákup francouzského umění
Praha 7, Veletržní palác Surrealismus za První republiky 1918–1938
Praha 7, Veletržní palác Komentovaná prohlídka sbírkové expozice 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác Rodinná vernisáž sbírkové expozice 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác Státní nákup francouzského umění, slovenské umění v rámci Československa, Topičův salon
Praha 7, Veletržní palác Moderní galerie, Krasoumná jednota, Mánes

Další akce v tomto místě

1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby Praha 7, Veletržní palác Stálá 1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby
1796–1918: Umění dlouhého století Praha 7, Veletržní palác Stálá 1796–1918: Umění dlouhého století
1956⁠–⁠1989: Architektura všem Praha 7, Veletržní palác Stálá 1956⁠–⁠1989: Architektura všem
ATLAS Praha 7, Veletržní palác ATLAS

© 2024 GoOut