Anenský areál

Anenský areál

Adresa Anenské náměstí 2, Praha 1
Webová stránka www.narodni-divadlo.cz
Mateřská instituce Národní divadlo

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Anenský areál je bývalý Klášter sv. Anny a nachází se mezi Anenským náměstím a Liliovou ulicí. Jeho historie je velice rozmanitá, klášter dominikánek sem byl přenesen v roce 1313 na místo starší templářské komendy. Jedny z nejstarších zmínek hovoří o původní rotundě sv. Vavřince založené sv. Václavem v roce 927. O místě se zmiňuje i ve své Kronice české Václav Hájek z Libočan, který byl v kostele v roce 1553 pochován. Za husitských bouří v Praze se sem uchýlily i řeholnice jiných církevních řádů. Klášter v té době unikl zkáze údajně proto, že zdejší abatyše byla tetou Jana Žižky z Trocnova. Samotný kostel byl odsvěcen za josefínských reforem v roce 1782, v 18. století sloužil jako bytový komplex, v 19. století zde sídlila tiskárna (byly zde vydávány například Schönfeldské císařské královské poštovní Noviny). Celý Anenský dvůr i s kostelem měla po jistou dobu od Grafických závodů Andrease Haase v dlouhodobém pronájmu židovská firma Oskar Stein, velkoobchod papírem, u níž Jaroslav Foglar pracoval jako fakturant. Tajemný prostor kláštera se promítá i v jeho Stínadlech. Po znárodnění pak v areálu působil až do roku 1976 národní tiskařský podnik Svoboda. Poté objekt získalo jako technické zázemí Národní divadlo, které je i jeho současným majitelem. Anenský areál je v současné době sídlem Baletu Národního divadla. Otevření nových prostor je vrcholem velké rekonstrukce původního skladu kostýmů, která započala v roce 2013. Nové prostory byly vybudovány s respektem k historické budově a s ohledem na náročnou práci a potřeby tanečníků první scény. Kromě sálů se zde nachází také archív Národního divadla.

Fotografie

Podobná místa

Národní divadlo
Státní opera
Národní divadlo (historická budova)
Nová scéna Národního divadla
Stavovské divadlo
Provozní budova Národního divadla
Neobyčejná klubovna
Kulturní centrum Průhon
Portugalské centrum – Instituto Camões
Studio Bubec
Továrna
Přestupní stanice

© 2024 GoOut