Archiv výtvarného umění – Pod Terebkou

Archiv výtvarného umění – Pod Terebkou

Adresa Pod Terebkou 15, Praha 4 – Nusle

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

V místě se nachází studovna, antikvariát a sklady Archivu výtvarného umění, který zde pořádá také přednášky a další akce. Kromě těchto prostor provozuje Archiv výtvarného umění ještě knihovnu v 1. patře Centra současného umění DOX na Praze 7 a celoročně také realizuje výstavy v prostorách přiléhajících ke knihovně – v tzv. Malé věži DOXu a od roku 2013 také v galerii Polička/Shelf, což je výstavní prostor v jedné polici knihovny.

Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění. Základem archivu jsou katalogy setříděné do ně­kolika oddílů: katalogy samostatných výstav (podle jména autora a doby konání), katalogy společných výstav (podle názvu výstavy), katalogy skupin (podle jména skupiny a doby konání), katalogy výstav a akcí v jednotlivých galeriích (podle obce, názvu výstavní síně a doby konání). Způsob uložení umožňuje zatřídit přírůstky a vyloučit duplicity, pro studijní účely se mohou využívat i dosud nezpracované dokumenty. Zvláštním oddílem je typografická sbírka – asi 10 000 knih – setříděných podle jmen ilustrátorů či grafiků.Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují – pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, foto­grafie, diapozitivy, multimediální nosiče, parte, navštívenky ad. Dnes je zřejmě největší takto specializovanou sbírkou, řádově statisíce jedno­tek.

Podobná místa

Havlíčkovo náměstí
Uhříněves
Nádraží Praha-Řeporyje
Žižkov Highline
Jungmannovo náměstí
Areál volného času Gutova
Velodrom Třebešín - © pedal-project.com
Pražské kreativní centrum
Řezáčovo náměstí
Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Hotel Olympik
Hartigovský palác

© 2024 GoOut