Galerie 35M2

Galerie 35M2

Adresa Víta Nejedlého 23, Praha 3
Webová stránka www.35m2.cz
Mateřská instituce Café Pavlač

Aktuální výstavy v galerii

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Galerie 35M2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu. Od roku 2006, kdy galerie vznikla, jí vedou umělci Petra Steinerová a Michal Pěchouček. Kurátorský tým doplnili v roce 2015 Tereza Zachová a František Fekete. Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první. V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů. Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.

Fotografie

Podobná místa

Karlin Studios
DSC Gallery
Galerie A.M.180
Lucie Drdova Gallery
Futura
City Surfer Office
Lítost
Café Pavlač
Klub Café Pavlač
Galerie pod Palmovkou
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Fotografic

© 2024 GoOut