Národní kulturní památka Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad

Adresa V Pevnosti 5b, Praha 4
Webová stránka www.praha-vysehrad.cz

Aktuální akce

Vyšehraní 2024
Multižánrové,
Zvěřinec dětem: Yellow Sisters
Zábava a zážitky,
Golem
Pohádka,
Všechny akce

Popis místa

Vyšehrad je úzce spjat s vývojem pražských měst a historií českého národa. První spolehlivé doklady o existenci vyšehradského hradiště však pochází až z poloviny desátého století, kdy zde byly raženy denáry knížete Boleslava II. Od té doby Vyšehrad několikrát změnil svou funkci a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem devatenáctého století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů. Dnes je oblíbeným místem procházek, nabízejícím vyjmečné výhledy na město a řadu významných památek. Zároveň je to místo, kde jsou pořádány kulturní akce pro děti i širokou veřejnost. Navštívit lze stálou expozici v Gotickém sklepě, v Cihelné bráně, kasematy se sálem Gorlice, výstavy v Galerii Vyšehrad i pravidelný dětský program na Starém purkrabství.

Přidružená místa

Letní scéna Vyšehrad
Vyšehrad – purkrabství
Galerie Vyšehrad
Infocentrum Špička

Fotografie

Podobná místa

Přístav 18600
Nanovo
Výstaviště Praha
Ekodomov
Auditorium OVK ŽMP
Pražské kreativní centrum
Containall – Riegrovy sady
Žluté lázně
Villa Richter
Florentinum
Kampa
OC Šestka

© 2024 GoOut