Stálá výstava

Plejády skla 1946–2019

Vstupenky
Adresa 17. listopadu 2, Praha 1
Štítky Design, Instalace
Vstupné 0–150 Kč
Web akce www.upm.cz…
Web místa www.upm.cz
Kurátor Milan Hlaveš, Sylva Petrová

Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Výběr klíčových děl z různých desetiletí doprovázejí vysvětlující chronologické texty včetně výroků slavných představitelů sklářské scény. Expozice návštěvníkům názorně přibližuje, čím a v jaké době tyto práce iniciovaly vývoj autorského skla ve světě.

Architektura expozice navržená architektem Jiřím Novotným se inspiruje hranami křišťálu i atmosférou uliček městské aglomerace. Návštěvník procházející kubistickými formami tohoto pomyslného města sestávajícího z osmi pyramid objevuje postupně a v různých úrovních více než sto dvacet děl a objektů. Ty nejstarší pocházejí z druhé poloviny 40. let minulého století, nejnovější vznikly relativně nedávno.

Autorské sklo (nazývané také jako studiové, individuální, tvorba solitérů nebo umění ve skle) je produkcí navrhovanou umělci-skláři, která není určená pro masovou ani manufakturně multiplikovanou výrobu. Jde o experimentální projev, který překračuje pomyslnou hranici mezi užitou tvorbou a tzv. volným uměním.

Tato tvorba vznikla u nás po druhé světové válce ve specifickém kontextu bývalého Československa jako východisko z rozporu mezi vysoce vzdělanými sklářskými výtvarníky a nemožností využít jejich schopnosti ve spolupráci s výrobou. Výroba stagnovala, nepodléhala zákonitostem běžného marketingu, a tak se do výroby dostával jen zlomek vynikajících návrhů vysoce kvalifikovaných výtvarníků, kteří nebyli jako designéři dostatečně využiti. Výjimku tvořily jen velké zahraniční státní výstavy, které odstartovalo XI. trienále v Miláně v roce 1957, následované řadou dalších po EXPO 1958 v Bruselu. Jejich vliv se však doma neprojevil. Tradičně vysoce vzdělaní skláři se proto dali na tvorbu jinak zaměřenou, kterou ovšem ihned prorazili v zahraničí. Začali tak autorskou tvorbu řešit často dříve, než tomu bylo jinde ve světě.

Součástí expozice je výstava ke 100. výročí narození Stanislava Libenského Via Lucis.

Proběhlé akce

Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Ano, byly a jsou: Velké ženy v českém skle
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Večery se sklářskými mistry: Jaromír Rybák
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Budiž sklo!
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Budiž sklo!
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Večery s českými sklářskými mistry: Martin Janecký
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Budiž sklo!
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Komentovaná prohlídka výstavy Plejády skla 1946–2019

Další akce v tomto místě

Art, life: Umění pro život Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Stálá Art, life: Umění pro život
Šperk – forma – obsah Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Šperk – forma – obsah
Proměny životního stylu a každodennosti od 19. století po dnešek – komentovaná prohlídka Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Proměny životního stylu a každodennosti od 19. století po dnešek – komentovaná prohlídka
Letem světem dějinami umění od gotiky po dnešek – komentovaná prohlídka Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Letem světem dějinami umění od gotiky po dnešek – komentovaná prohlídka

© 2024 GoOut