Proměny výzdoby Colloredo-Mansfeldského paláce I. a II.

Vstupenky

V úvodu výtvarného setkání se rodiče a děti seznámí s jedinečným objektem Colloredo-Mansfeldského paláce. Pozornost zaměříme na jeho stavebně historickou minulost, barokní výzdobu i pozdější rokokové a neorokokové úpravy interiéru. V rámci prohlídky budeme sledovat ornament a dekor, který budeme dále rozvíjet při výtvarné realizaci návrhů a skic v navazující výtvarné dílně. Účastníci si během dílny budou moci vyzdobit předem připravený model paláce.

Další akce v tomto místě

Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci Praha 1 – Staré Město, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác Stálá Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

© 2024 GoOut