Studio Palmoffka

Studio Palmoffka

Adresa Zenklova 34, Praha 8
Webová stránka www.podpalmovkou.cz
Mateřská instituce Divadlo pod Palmovkou

Aktuální program divadla

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Studiová scéna divadla Pod Palmovkou je umístěna v podkroví divadla s kapacitou 75 míst a předsálí s barem. Studio Palmoffka má za cíl poskytnout kvalitní platformu pro divadelní a herecké hledání, jevištní, výtvarné a dramatické experimenty, zkoumání hranic divadelnosti, prověřování nových dramatických textů i poskytování prostoru novým autorům. Dění v rámci Studia Palmoffka probíhá ve dvou vzájemně se prolínajících programových liniích: v linii vlastní tvorby souboru Divadla pod Palmovkou v rámci jeho dramaturgického plánu a celkového směřování divadla a ve volně navazující linii spolupráce několika přizvaných divadelně souznících souborů. V první vlně Divadlo pod Palmovkou v rámci Studia Palmoffka spolupracovalo zejména s Divadlem F. X. Kalby a s Cabaretem Calembour. Garantem Studia Palmoffka je Braňo Holiček.

Podobná místa

Ábíčko – Malá scéna Divadla ABC
Klubovna Divadla v Celetné
Divadlo pod Palmovkou
Nová scéna Národního divadla
Ponec – divadlo pro tanec
Studio DVA divadlo
464°C
Hudební divadlo Karlín
Divadlo Lucie Bílé
Muzeum pražských pověstí a strašidel
Divadlo Miriam
A studio Rubín

© 2024 GoOut