Václav Bělohradský: Věř systému, občane!

Vstupenky
Adresa Sokolovská 371/1, Praha 8
Štítky Diskuse
Vstupné Dobrovolné

V debatě Věř systému, občane! se budou filosof Václav Bělohradský s Lubomírem Zaorálkem, ředitelem Masarkyovy demokratické akademie, která akci pořádá, věnovat otázkám důležitosti dobrého fungování institucí a systému i otevřenosti veřejné debaty, která je pro takovou věc klíčovou podmínkou. Jak a proč být ostražitý v čase reflexí reality dělících se na informace a dezinformace?

Kritické myšlení bylo v západním kontextu posledních dekád vysokou hodnotou, včetně otevřenosti kriticky uvažovat i o systému a institucích. Ve svém aktuálně vydaném textu Věř systému, občane! filosof Václav Bělohradský formuluje znepokojivé závěry, že ve společnosti klesá odvaha i přítomnost kritické perspektivy ve prospěch požadavku nekritického přimknutí se k systému.

„Po desetiletí cituji ve svých úvahách znovu a znovu varování, které v roce 1973 v knize The Second Sin (Druhý hřích) formuloval americký antipsychiatr Thomas Szasz: ‚V říši zvířecí platí, sežer, nebo budeš sežrán; v říši lidské pak definuj, nebo budeš definován.‘ Pro definici nás samých, kterou chceme svobodně inscenovat pro druhé, hledáme neustále argumenty, podporu, svědky, snažíme se ji upevnit v jejich paměti. Za půl století, které uplynulo od let masových ‚vzpour proti všem systémům‘, hrůzně posílily aparáty, jež nás bezohledně definují podle svých kritérií a kódů. Naše šance inscenovat úspěšně ve veřejném prostoru vlastní „autorskou“ představu o nás samých, bez níž nelze uhájit právo na důstojnou existenci, se rychle zmenšují: mezi ideální definicí nás samých a definicí reálnou (tou, kterou nám druzí lidé jsou ochotni veřejně dosvědčit) roste napětí, i když často mírněné ‚něžným přísvitem‘ empatické ironie, o níž tak hluboce píše Milan Kundera,“ – píše Bělohradský ve svém textu.

Další akce v tomto místě

Tady Vary 2023/2024 v kině Atlas Praha 8, Kino Atlas Tady Vary 2023/2024 v kině Atlas
Václav Havel Double Feature Praha 8, Kino Atlas Václav Havel Double Feature
Kung Fu Panda 4 Praha 8, Kino Atlas Kung Fu Panda 4
Max a Mája: Příběh lištiček Praha 8, Kino Atlas Max a Mája: Příběh lištiček

© 2024 GoOut