Stadion Strahov

Stadion Strahov

Adresse Zátopkova 2, Praha

Aktuelle Events

Sletiště na Velkém strahovském stadionu
Architektur und Urbanistik,
Great Strahov Stadium (English tour)
Architektur und Urbanistik,
Great Strahov Stadium (Russian tour)
Architektur und Urbanistik,
Great Strahov Stadium (Ukrainian tour)
Stadtrundgang,