Anna Barlik: Datament

Bilety
Adres pl. Małachowskiego 3, Warszawa
Strona wydarzenia zacheta.art.pl…
Strona miejsca www.zacheta.art.pl
Zespół kuratorski Jacek Sosnowski

Wszyscy składamy się z danych. Cyfrowa informacja stała się naszym głównym narzędziem interakcji z rzeczywistością, a w wielu przypadkach sama stanowi rzeczywistość. Wystawa Datament, zaprezentowana w Pawilonie Polskim na 18. Międzynarodowej Wystawie Architektury, ilustruje współczesną relację człowieka z danymi i sposobami ich przetwarzania. Tytułowy neologizm identyfikuje dane jako establishment, podkreślając ich namacalny i rzadko kwestionowany wpływ na nasze życie.

Rzeźba, która wypełniła całkowicie przestrzeń Pawilonu Polskiego, powstała przy użyciu algorytmu, dla którego punktem wyjścia były ogólnodostępne dane statystyczne na temat państw i terytoriów z całego świata. Instalacja składa się z czterech wykonanych ze stali modeli siatkowych, przeniesionych wprost ze środowiska cyfrowego, które przedstawiają algorytmicznie wygenerowane statystyczne domostwa z Hongkongu, Polski, Meksyku i Malawi. Każdy model składa się z czterech pomieszczeń odpowiadających podstawowym funkcjom mieszkalnym. W oparciu o autorytet statystyk pozyskanych z oficjalnych źródeł powstał równie wiarygodny, co fałszywy obraz świata. Tak właśnie manifestuje się datament – wypełniając domniemaną wiedzą każdą pustkę poznawczą.

Instalacja, wykorzystując język architektury, pozwala zmierzyć się problematyką wszechobecności danych poprzez fizyczne doświadczenie, namacalnie demonstrując jak skala akumulacji wymagających przetworzenia danych wymusza ustanowienie zupełnie nowej z nimi relacji. Relacji, która ułatwi wychwycenie i minimalizację zawartych w nich błędów, wynikających z niezgodności ludzkiej perspektywy z logiką algorytmu.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Paulina Mirowska: Trofia Warszawa, Miejsce Projektów Zachęty Paulina Mirowska: Trofia
Łzy szczęścia Warszawa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Łzy szczęścia
Bilet do Zachęty Warszawa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Stała Bilet do Zachęty

© 2024 GoOut