Wystawa stała

Imago Poloniae - Kolekcja Tomasz Niewodniczańskiego

Bilety
Adres Plac Zamkowy 4, Warszawa
Tagi
Strona wydarzenia www.zamek-krolewski.pl…
Strona miejsca www.zamek-krolewski.pl

Imago Poloniae to kolekcja przekazana na rzecz Zamku Królewskiego, składająca się z zbiorów kartograficznych i archiwalnych Polski.

Do Biblioteki Królewskiej Zamku Królewskiego trafiły m.in. historyczne mapy dawnych ziem polskich, polskie atlasy, dawne widoki miast polskich, portrety graficzne, rękopisy historyczne, w tym literackie, starodruki, polskie znaczki pocztowe, ordery i numizmaty.

Wśród archiwaliów szczególnie cenne są dokumenty królewskie, w tym rękopisy królów Polski, m.in. Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także dokumenty związane z historią polskiej literatury, m.in. listy Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, rękopisy utworów literackich.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Galeria Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta. Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie Stała Galeria Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta. Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej
Kolekcja Kobierców Wschodnich Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie Stała Kolekcja Kobierców Wschodnich
Gabinet Numizmatyczny Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie Stała Gabinet Numizmatyczny
Wystawa moździerzy z kolekcji prof. Krzysztofa Górskiego Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie Stała Wystawa moździerzy z kolekcji prof. Krzysztofa Górskiego

© 2024 GoOut