Paulina Mirowska: Trofia

Bezpłatne
Adres ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa
Wstęp Bezpłatny
Strona wydarzenia zacheta.art.pl…
Strona miejsca zacheta.art.pl…
Zespół kuratorski Magda Kardasz

Trofia to esej wizualny o początkach życia na Ziemi. Zbiór fotografii, rzeźb i instalacji przenosi nas do okresu prekambryjskiego, kiedy w oceanach narodziła się pierwsza fotosynteza. Główną osią pracy jest chlorofil i jego światłoczułość oraz wizualizacja energii, z której powstała pierwsza żywa komórka, a w konsekwencji wszystko, co nas otacza.

Wystawa wzięła się z chęci zrozumienia czym jest życie, aby móc zrozumieć i skonfrontować się z tym, czym jest wymieranie. Zaczęłam szukać najstarszych mechanizmów, które zadecydowały o ewolucji życia na Ziemi. Interesował mnie moment, w którym słońce, będące destrukcyjną siłą, poprzez ewolucje światłoczułości stało się życiodajnym zasobem. Jako fotografkę zajmowała mnie zdolność roślin do fotosyntezy - pochłaniania, przyjmowania i tworzenia z energii słonecznej nowych wartości.

Minione wydarzenia

Warszawa, Miejsce Projektów Zachęty Anatomia relacji z naturą: Lekcja biologii z Jędrkiem Owsińskim

© 2024 GoOut