Cynthia Gregorová, Zuzana Rákociová: Zjedz ma

Vstupenky
Adresa Kapucínska 1, Bratislava – Staré Mesto
Kurátor Lucia Čarnecká

Galéria Artotéka pozýva na výstavu Cynthie Gregorovej a Zuzany Rákociovej s názvom Zjedz ma.

Autorky sa vo svojej tretej spoločnej výstave zaoberajú témou momentu vnútorného prerodu, transformácie. Prostredníctvom tvorivého skúmania pripomínajú, že ľudia nie sú racionálne bytosti a nie každá sekunda prežívania a bytia je zvedomená. Jednotlivé diela rozprávajú príbehy o tom, čo sa deje v procese premeny, zmeny, prerodu. Dá sa tento proces vôbec izolovať? Ide o určitý neuchopiteľný stav na hranici stagnácie, statickosti a pohybu. Zmena sa deje postupne. A tento pohyb nie je dynamický a ani lineárny. Vrstva po vrstve, opakovanie po opakovaní. V každom opakovaní je však prítomná odchýlka. A v jednom momente, nastane zmena. Stav statického opakovania sa zlomí a nastane transformácia.

Zuzana tento fenomén hľadá cez sny a snívanie. Stav nevinnosti, keď sa deje všetko a nič. Zachytáva ho pomocou akvarelov snívajúci bytostí. Takmer priehľadné postavy nie sú ani tu medzi nami, ani na druhom brehu. Zaspávanie. Prechodové momenty, upadanie do stavu. Pýta sa, čo sa deje medzi tým? Je to rýchly pohyb očí? Je to čas pokoja a premeny, kedy nikto nevie čo bolo predtým, čo bude potom.

Pre Cynthiu je portálom, stretom, blanou transformácie portrét. Keď sa človek pozerá do tváre človeka iba niečo tuší, pretože veci sa odohrávajú za bránou očí. Pôsobivé intenzívne expresívne postavy majú v tvári smiech. Ale človek nevie, či ide o uvoľnenie napätia alebo stav pokoja. A pokoj sa môže v sekunde premeniť na zúrivosť. Vnútorný prerod v jej rozostrených maľbách nastáva postupne vrstva po vrstve, ale aj náhle. Súbežne niečo zoslabene, odkloní sa a dôjde k zvratu udalostí.

Tretiu rovinu vnímania fenoménu premeny nesú hravé kolaboratívne objekty zachytávajúce momenty koncentrácie energie tesne pred uvoľnením, či motív istého stávania sa vo forme roztekania, vznikania a neukončenosti. Vrstevnatú objektovo-maliarsku inštaláciu prelínajú Zuzanine básne. Odohrávajú sa v priestore vo forme zvukovej koláže, ktorá vznikla v spolupráci s hudobníkom Samuelom Kovalčíkom.

Zámerom výstavy nie je priniesť jednoznačný popis či vysvetlenie stavu zmeny. Ide o ochutnávku či zrodenie hry možností a je na divákovi, ktorú z nich ochutná. Čo môže byť nevinnejšie ako ľudia čakajúci na zmrzlinu?

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Galéria Artotéka Vernisáž výstavy Zjedz ma

© 2024 GoOut