Divadlo bez domova

Divadlo bez domova

Adresa Štefánikova 25, Bratislava
Webová stránka www.divadlobezdomova.sk
Telefón 02/524 985 08
Pridružené miesta Pistoriho palác

Aktuálny program divadla

Nevieme o žiadnych akciách.

Popis miesta

Hlavným poslaním Divadla bez domova je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev.

Momentálne tvoria hlavne s ľuďmi bez domova, s telesne postihnutou mládežou a mládežou zo sociálne znevýhodnených rodín, s ľudmi s psychiatrickou diagnózou, po výkone trestu, ale aj so študentmi a dobrovoľníkmi… Divadlo bez domova dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájajú umelecké so sociálnym, aby pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú.

Fotografie

Podobné miesta

Pistoriho palác
Kino Film Europe
Divadlo vo Veži
Slovenské národné divadlo
Divadlo Lab
Divadlo La Komika
Historická budova SND
Ticho a spol.
Štúdio A2 – Nové župné divadlo
Nová budova SND
Štúdio 12
Teatro Colorato

© 2024 GoOut