Dvojkríž

Vstupenky
Adresa Zámocká 2, Bratislava – Staré Mesto
Štítky História
Kurátor Radoslav Ragač

Výstavný projekt pútavou formou predstaví príbeh slovenskej štátnej symboliky – dvojkríža, ktorému sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým počas významných štátnych výročí a sviatkov. Ide zároveň o tradičnú a emotívnu tému, podrobne vedecky spracovanú. Ako historický národný symbol, sa považuje dvojkríž za objekt všeobecne známy, v rôznych kontextoch a podobách je súčasťou identity už po celé stáročia.

Cieľom výstavy je vizuálne príťažlivo prezentovať aj menej známe a často prekvapivé časti tohto dlhého príbehu, ktorý tematicky siaha od duchovnej roviny, cez štátnu, politickú, komunálnu, športovú a vojenskú symboliku až k reklame a extrémizmu. Symboliku predstavuje zároveň očami minulosti, v ktorej vznikala. Prostredníctvom niekoľkých tém ju približuje v troch chronologických častiach – od obdobia stredoveku po súčasnosť. Výberom exponátov zasadzuje symbol do rôznych historických kontextov. Jadro tvoria zbierkové predmety z fondov Slovenského národného múzea. Ďalšie pochádzajú z početných slovenských múzeí, galérií a archívov a zo súkromných zbierok, pričom väčšina z nich je vystavená po prvý raz. Návštevníci nájdu medzi exponátmi stredoveké kachlice, medovníkové formy, predmety zo skla, modrotlač, súčasné umelecké diela, športové dresy, reklamné predmety, ale aj extrémistické tlačoviny.

Spracovanie projektu prekvapí široko koncipovanou témou symboliky dvojkríža a najmä množstvom jeho podôb a historických súvislostí v slovenských dejinách. V tak veľkorysej podobe je na Slovensku prezentovaný po prvý raz.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Komentovaná prehliadka výstavy Dvojkríž
Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Komentovaná prehliadka výstavy Dvojkríž

Ďalšie akcie v tomto mieste

Česká a slovenská architektúra. Panoráma architektúry 1918 – 2023 Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Česká a slovenská architektúra. Panoráma architektúry 1918 – 2023
Kelti z Bratislavy Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Kelti z Bratislavy
Korunná veža Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Stála Korunná veža
Klenotnica Bratislava – Staré Mesto, Bratislavský hrad Stála Klenotnica

© 2024 GoOut