Hannes Mlenek: Homo Humanus

Vstupenky
Adresa Vodné dielo Slovensko, Bratislava – Čunovo
Štítky Maľba
Web miesta www.danubiana.sk
Kurátor Dr. Silvie Aigner

Ústrednou témou umelca je ľudské telo. Expresívnymi líniami vytvorenými jedným ťahom umiestňuje Hannes Mlenek na plátno figurálne fragmenty, pričom vychádza z dynamiky a sily vlastnej telesnosti. Niektoré časti naznačujú telesnosť, zatiaľ čo inde sa línia rozbieha po plátne.

Jeho kresby a obrazy vždy hovoria o živote ako takom a o vzťahu medzi pohlaviami, od Extatickej meditácie a Fyzickej dynamiky až po témy ako Iniciácia a Premena. Človek je v pokušení spomenúť si na Michela de Montaigne, ktorý povedal: „Nepíšem o veci, ktorá trvá. Opisujem prechod.“ Toto balansovanie medzi bytím, stávaním sa, túžbou, ale aj násilím a dynamikou častého životného zápasu je hlavnou súčasťou diela Hannesa Mleneka: prekypujúce silou, vitálne, energické, robustné, vášnivé. Poznanie prírody tvorí stály referenčný bod v práci Hannesa Mleneka. Umelec však svoje diela posúva ďaleko za tento rámec, a to tak z hľadiska myšlienkového a tematického konceptu, ako aj z hľadiska ich rozmerov, ktoré si s neomylnou samozrejmosťou nárokujú vlastný priestor. K napätému vzťahu medzi odkazom na prírodu a abstraktným formálnym jazykom by som na záver rada uviedla citát z Dürera: „Pravé umenie je pevne zakotvené v prírode. Kto ju dokáže zachytiť, ten ju ovláda.“

Hannes Mlenek sa narodil v roku 1949 vo Wiener Neustadte. Od roku 1976 je umelcom v slobodnom povolaní, žije a pracuje vo Viedni a v Dolnom Rakúsku. Hannes Mlenek bol hosťujúcim študentom na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Usporiadal nespočetné množstvo samostatných výstav a inštalácií vo Waiblingene, Salzburgu, Grazi, Viedni, Dornbirne, Wiener Neustadte, Linzi, Thalheime, Jennersdorfe, Bratislave, Benátkach, Frankfurte, Prahe, New Yorku, Londýne… Okrem toho sa zúčastnil aj na renomovaných skupinových výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí, napríklad v Salzburgu, Kremse, Klosterneuburgu, Linzi, Neuhause/Suhe, Štrasburgu, Viedni, Paríži, Lyone, Rige, Oldenburgu, Dillí, Hongkongu, Karlsruhe, Pekingu, Bratislave, Eppane/Appiane, Drážďanoch, Kolíne nad Rýnom, Palm Beach, Mníchove, Norimbergu, Verone… Diela Hannesa Mleneka sú zastúpené v mnohých verejných a súkromných múzeách a zbierkach doma a v zahraničí.

Ďalšie akcie v tomto mieste

Edward Quinn: Môj priateľ Picasso Bratislava – Čunovo, Danubiana Edward Quinn: Môj priateľ Picasso
Zuzana Bočkayová Bruncková: Príliš mnoho anjelov Bratislava – Čunovo, Danubiana Zuzana Bočkayová Bruncková: Príliš mnoho anjelov
Monika Kus-Picco: Diverzita medicíny Bratislava – Čunovo, Danubiana Monika Kus-Picco: Diverzita medicíny
Virtuálna prehliadka sochárskej zbierky v parku múzea Danubiana Bratislava – Čunovo, Danubiana Stála Virtuálna prehliadka sochárskej zbierky v parku múzea Danubiana

© 2024 GoOut