Matej Fabian: Strategicon

Zdarma
Štítky Maľba
Vstupné Zdarma
Web miesta www.soga.sk
Kurátor Nina Gažovičová

Soga pozýva na výstavu maliarskeho cyklu Mateja Fabiana Strategicon ktorá prezentuje 11 veľkoformátových plátien na tému zásadných bitiek, ktoré sa odohrali na území Slovenska, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Maliarsky cyklus Mateja Fabiana Strategicon vznikol ako reakcia na napadnutie Ukrajiny. Autor nereaguje na vzniknutú situáciu priamo, skôr rezignuje na prítomnosť a vracia sa k dejinám. A to k dejinám vojenským a lokálnym. Výsledkom je jedenásť veľkoformátových plátien, kde sú zobrazené zásadné bitky, ktoré sa odohrali na našom území, alebo v jehobezprostrednej blízkosti. Časové rozhranie cyklu je od roku 907 po rok 1866, čiže mapuje spôsob vedenia stredovekých a novovekých vojenských operácií.

Názov Strategicon je prevzatým názvom vojenského byzantského kódexu, pochádzajúcehozo 6. storočia, ktorý pomenúva základné taktiky a stratégie tohto obdobia. Kódex je jednýmz najstarších textov v tomto odbore, a navyše je písaný latinsky, jazykom ktorý bol oficiálnymaj v stredovekom Uhorsku (až do roku 1844). Kódex možno aj preto lebo jednotlivé maľby sú z formálneho hladiska podobné formáty, čiže za istých okolnosti by sa dali považovať zastránky pomyselnej monumentálnej knihy.

Dôležitým prvkom vzniku tohto cyklu je kniha Vojtecha Dangla, Bitky a bojiská, ktorá vyšlav roku 1984, a je základnou mapou/ pojednaním o bitkách na území Slovenska, v období od Veľkej Moravy, po bitku pri Lamači.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Aukčná spoločnosť Soga Komentovaná prehliadka výstavy Strategicon
Bratislava – Staré Mesto, Aukčná spoločnosť Soga Komentovaná prehliadka výstavy Strategicon
Bratislava – Staré Mesto, Aukčná spoločnosť Soga Vernisáž výstavy Strategicon

© 2024 GoOut