Rakúske kultúrne fórum

Rakúske kultúrne fórum

Adresa Hodžovo námestie 1A, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.rakuskekulturneforum.sk

Aktuálne akcie

Fórum drevostavieb 2024
Architektúra a urbanizmus,

Popis miesta

Rakúske kultúrne fórum Bratislava pravidelne organizuje nielen v Bratislave, ale i po celom Slovensku početné umelecké, vedecké a osvetové podujatia ako prednášky, literárne čítania, výstavy, koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, vedecké sympóziá atď. Podporuje účasť Rakúšanov na medzinárodných kultúrnych podujatiach na Slovensku. Rakúske kultúrne fórum je kultúrnym oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave.

Fotografie

Podobné miesta

Karloveská knižnica
Literárny klub
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
CC Centrum
Dom kultúry Vajnory
Telocvičňa
Hangair
Nemecký kultúrny dom
Zlaté Piesky – Areál STaRZ
Poľský inštitút
Paralelná Polis
Miestna knižnica Petržalka

© 2024 GoOut