Rímske dedičstvo na území Bratislavy

Predaj ukončený

Podujatie prebieha v talianskom jazyku.


Prechádzka Antickou Gerulatou, bývalým rímskym táborom, ktorý bol súčasťou pevnostného systému Limes Romanus. Okrem areálu povedie prehliadka aj stálou expozíciou, ktorá prezentuje nálezy z lokality a snaží sa priblížiť pracovný deň vojakov v tábore ako aj život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami. Prehliadkou prevedie archeologička Múzea mesta Bratislavy, Jaroslava Schmidtová. Podujatie bude tlmočené do talianskeho jazyka.

Nevyhnutná je online rezervácia.

Podujatie je sponzorované partnermi UNICEF a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.


Patrimonio Romano Nel Territorio di Bratislava

Venite con noi a passeggiare per l'Antica Gerulata, un ex accampamento romano che faceva parte del sistema di fortificazioni del Limes Romanus. Oltre al sito, vi guideremo attraverso la mostra permanente, che presenta i reperti del sito e cerca di farvi rivivere la giornata lavorativa dei soldati nell'accampamento, nonché la vita, la composizione sociale e le attività degli abitanti dell'insediamento civile e del più lontano entroterra con le sue ville e gli insediamenti rustici. La visita sarà guidata dall'archeologa del Museo della Città di Bratislava, Jaroslava Schmidtová. L'evento sarà interpretato in italiano. L'evento si terrà in italiano ed è sponsorizzato dai partner UNICEF e dal Comune della capitale Bratislava.

Ingresso libero. La capacità dell'evento è limitata, si prega di prenotare il proprio posto online su GoOut.net.

Luogo di incontro: Antica Gerulata, Via Gerulatská 7, quartiere comunale Rusovce * Sito UNESCO

© 2024 GoOut