Rudolf Fila: Načo nám je umenie

Vstupenky
Adresa Moskovská 2669/29, Bratislava – Staré Mesto
Kurátor Ján Kralovič a tím TOTO! je galéria (Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská)

Keď niekto povie „Rudolf Fila“, každému nabehnú jeho dekonštrukcie – diela, v ktorých pracoval s fenoménom sily a sebavedomým, znepokojujúcim gestom si v rozmachu prisvojoval diela iných autorov, komentoval a menil ich na podklad pre nové a nové interpretácie už tisíckrát videného. Vo svojich „kamuflážach“ či „intervenciách“ vchádzal do cudzích obrazov, ilustrácii kníh, bibliofílii aj do kalendárov či ročeniek.

Výstava ukazuje, ako sa v čase, na pôdoryse takmer štyridsiatich rokov, menila jeho ilustrátorská pozícia, dešifruje sa, čo a kedy ho ovplyvňovalo. Skúmať, či dokázal viesť dialóg aj tam, kde text – poézia, próza alebo esej – vopred vytýčil mantinely témy. A aj to, či v tom úzkom priestore „zahrá“ jeho typická poloha: hrubá, meditatívne ťahaná čiara. Či ilustračné dielo neoslabí vertikálna poloha. A čo sa stane, keď sa dielo zavesí na stenu ako obraz a bude sa naň pozerať priamo.

Koniec-koncov, Rudolf Fila v rozhovore s Petrom Zajacom a Barbarou Bodorovou-Haruštiakovou povedal: „Ak dostane dobrý výtvarník kus dobrej literatúry, ktorá vyhovuje jeho vnímaniu, chápaniu a poňatiu a priloží k tomu svoj príspevok, ktorý nemusí byť na literárnu predlohu nejako otrocky viazaný, súzvučí s niečím, čo je hlbšie než povedzme odtlačok ako nápodoba toho, čo je obsahom textu.“

Výstava Načo nám je umenie (názov je inšpirovaný rovnomennou knihou z roku 1991) ukazuje, ako sa dá premýšľať o svete, o tom, čo presahuje každodenné bytie a opakujúce sa banality. Je to pohľad do knižnice, akási koncentrovaná mapa čítania umeleckých textov a vývoja myslenia, naberania skúseností a schopnosti „vidieť“, „rozoznávať“ a „rozumieť“.

Na stenách TOTO! je galéria sa stretnú so svojím ilustrátorom Miroslav Válek, Jozef Mihalkovič, Pavel Vilikovský či Ľubomír Feldek (a ďalší). Ľudia, ktorí (bez fráz) formovali myslenie niekoľkých generácii.

Ten dialóg je hlboký, provokuje, ale aj (rovnako bez fráz) zušľachťuje.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, TOTO! je galéria Vernisáž výstavy Načo nám je umenie

© 2024 GoOut