Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu

Adresa Jakubovo nám. 12, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.scd.sk

Aktuálne akcie

Fórum dizajnu
Dizajn,

Popis miesta

Slovenské centrum dizajnu plní úlohu dokumentačného, informačného, zbierkotvorného, propagačného, konzultačného, výskumného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. Predmetom činnosti centra je skúmať, hodnotiť a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu. Slovenské centrum dizajnu sa vo svojej činnosti sústreďuje aj na propagáciu a popularizáciu odboru dizajn, a to organizovaním súťaží, predovšetkým Národnej ceny za produktový dizajn a Národnej ceny za komunikačný dizajn. Tomuto cieľu sa venuje aj výstavnou činnosťou vo vlastných priestoroch – v galérii SCD Satelit a v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu.

Pridružené miesta

Slovenské múzeum dizajnu
Galéria dizajnu Satelit

Podobné miesta

Fakulta architektúry a dizajnu STU
Dom kultúry Dúbravka
Kino SĽUK
Nová tržnica
Mestská knižnica v Bratislave
Knižnica Rača
Mareena
Panta Rhei
UniK Mlyny
Artforum
SĽUK
Budova YMCA

© 2024 GoOut