Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Adresa Šafárikovo námestie 6, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.uniba.sk

Aktuálne akcie

Nevieme o žiadnych akciách.

Popis miesta

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslavuje 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Pridružené miesta

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Podobné miesta

OD Dunaj
Hotel Tatra
Dočasný kultúrny priestor
Stará jedáleň
Spoločenský dom Záhorská Bystrica
LOM space
Mladý pes
Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto
Kultúrne zariadenia Petržalky
Slovenské centrum dizajnu
Dom kultúry Lúky
Kácečko

© 2024 GoOut