Zámecký areál Ctěnice

Zámecký areál Ctěnice

Adresa Bohdanečská 259/1, Praha 9-Vinoř
Webová stránka www.muzeumprahy.cz
Telefón +420 286 001 366
Pridružené miesta Muzeum hlavního města Prahy

Aktuálne výstavy v múzeu

Popis miesta

Jedinečný zámecký a hospodářský areál mající středověký původ a jádro byl postupně podle požadavků doby upravován do renesanční a později i do barokní podoby. Původní tvrz byla založena na výběžku ostrohu, okolo ní obíhal hradební vodní příkop, tvrz chránila mohutná hranolová vstupní věž. Základní dispozice objektu pochází z pozdně gotické přestavby. Zámecká křídla se rozkládají na nepravidelném půdorysu kolem centrálního dvora, přičemž nejstarší jádro je lokalizováno do dnešního severního křídla.

Zámek sám stojí z části na skále, z části na soklu z lomového zdiva, což je dodnes dobře patrné v nejhlubší části sklepení. Stavba gotické tvrze na původním skalnatém pískovcovém terénu byla svým rozsahem a kvalitou ojedinělá. Sklepní zdivo pochází většinou z počátku 14.století, sklepy jsou s valenými klenbami a mají tesané pískovcové detaily. Sklepy sloužily jako součást hospodářského zázemí a byly v různých dobách využívány především pro uložení potravin a nápojů

V baroku byly vybudovány arkády a barokizováno průčelí, v interiéru bylo upraveno především první patro, dochovala se štuková výzdoba chodeb. Suterén i přízemí bylo nově zaklenuto. V první polovině 19. století proběhlo několik klasicistních úprav, větší změny byly provedeny na konci 19. Století, kdy byly osazeny nové dveře a špaletová okna, která velmi pozměnila původní vzhled zámku. Dochovaly se cenné interiéry s malířskou výzdobou od pozdně gotických fragmentů, přes renesanční a barokní nástěnné malby a řadu umělecko-řemeslných prvků.

Fotografie

Podobné miesta

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Státní zámek Třeboň

Státní zámek Třeboň

Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu
Rothmayerova vila
Hlavní budova Muzea města Prahy
Podskalská celnice na Výtoni
Müllerova vila
Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Pedagogical museum of J. A. Comenius
Archiv Národního divadla
Sex Machines Museum

© 2024 GoOut