Železničné múzeum Slovenskej republiky

Železničné múzeum Slovenskej republiky

Adresa Pri Šajbách , Bratislava – Rača
Webová stránka www.zeleznicnemuzeum.sk
Telefón 02/2029 7296

Aktuálne výstavy v múzeu

Všetky akcie

Popis miesta

Slovenské podnikové železničné múzeum (Železničné múzeum Slovenskej republiky - ŽMSR) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja) Pôvodný názov, Pamätník železničnej dopravy na Slovensku bol ešte v roku 1986 zmenený na Múzejno-dokumentačné centrum Východnej dráhy a po zrušení Východnej dráhy len na Múzejno-dokumentačné centrum (MDC). ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity ŽMSR najmä stála expozícia dejín železníc v Múzeu dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea ,,Výhrevňa Vrútky" a študijného depozitára Bratislava východ.

Železničné múzeum Slovenskej republiky úzko spolupracuje s archívom ŽSR, ktorý je odborným pracoviskom zodpovedajúcim za zhromažďovanie a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov.

Podobné miesta

Múzeum dopravy
Antimúzeum Júliusa Kollera
Prírodovedné múzeum
Botanická záhrada Univerzity Komenského
Židovské komunitné múzeum
Múzeum židovskej kultúry
Aurelium
Slovenské olympijské a športové múzeum
Lekáreň U červeného raka
Múzeum Jána Cikkera
Múzeum obchodu Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

© 2024 GoOut