Zuzana Bočkayová Bruncková: Príliš mnoho anjelov

Vstupenky
Adresa Vodné dielo Slovensko, Bratislava – Čunovo
Štítky Ilustrácie
Web miesta www.danubiana.sk

Výstava Zuzany Bočkayovej – Brunckovej pod názvom Príliš mnoho anjelov bude prebiehať od 16. apríla do 2. júna 2024 v priestoroch múzea Danubiana.

Tvorba Zuzany Bočkayovej – Brunckovej je na prvý pohľad iná, ľahko rozpoznateľná vďaka svojmu expresívnemu a zároveň svojským spôsobom nežnému výtvarnému jazyku. Jeho originalitu a autentickosť zaručuje na prvé zdanie protichodná kombinácia harmonickej farebnosti, výrazného maliarskeho rukopisu spolu s odvážnou tvarovou štylizáciou až deformáciou vedenou na hranicu prijateľného.

Autorka vytvára svoje rozprávkové kompozície s barokovým cítením tvaru, svetla i priestoru. Kľúčové situácie príbehu zobrazuje zblízka, častokrát z bizarných, nečakaných uhlov a meniacich sa perspektív, prostredníctvom ktorých vťahuje čitateľa do deja, vyvoláva istý druh nepokoja, no zároveň zvyšuje intenzitu zážitku. Postavy, zvieratá, rastliny a veci zámerne vypĺňajú a ovládajú celý priestor plochy, pôsobia dojmom akoby ho chceli presiahnuť a expandovať do reálneho sveta…

Dôležitú výrazovú súčasť jej prejavu tvorí neopakovateľná, harmonická, miestami až delikátna farebnosť, spolu s priznaným maliarskym rukopisom. Tak ako je to v prípade kvalitných knižných titulov zvykom, ilustrácie Zuzany Bočkayovej – Brunckovej sa stávajú rovnocenným partnerom textu, žijú vlastným životom, dopovedajú naznačené. Autorka s ľahkosťou a veľkou dávkou citu a intuície odkrýva a následne vizualizuje atmosféru knižiek i samotných príbehov. Svojský výtvarný prejav veľmi voľne a nenásilne modifikuje, prispôsobuje meniacim sa témam, časovým obdobiam i autorom. Aj pri nespochybniteľnej výtvarnej náročnosti svojich ilustrácií rešpektuje možnosti detského vnímania. Počas relatívne krátkej doby svojou tvorbou formuje a spoluvytvára výtvarný jazyk súčasnej detskej literatúry. Zaradila sa k pokračovateľom toho najlepšieho v tradícii slovenskej knižnej ilustrácie.

Autorka textu: Zuzana Sýkorová

Ďalšie akcie v tomto mieste

Edward Quinn: Môj priateľ Picasso Bratislava – Čunovo, Danubiana Edward Quinn: Môj priateľ Picasso
Monika Kus-Picco: Diverzita medicíny Bratislava – Čunovo, Danubiana Monika Kus-Picco: Diverzita medicíny
Virtuálna prehliadka sochárskej zbierky v parku múzea Danubiana Bratislava – Čunovo, Danubiana Stála Virtuálna prehliadka sochárskej zbierky v parku múzea Danubiana

© 2024 GoOut