České muzeum hudby

České muzeum hudby

Adresa Karmelitská 2/4, Praha 1
Webová stránka www.nm.cz
E-mail cmh@nm.cz
Mateřská instituce Národní muzeum

Aktuální výstavy v muzeu

Sny / Svědomí
Divadlo,

Popis místa

Instituce Českého muzea hudby sídlí v majestátní barokně-klasicistní trojlodní budově někdejšího klášterního kostela svaté Máří Magdalény z let 1654–1679 podle návrhu architekta Francesca Carattiho na Malé Straně. České muzeum hudby schraňuje materiály s hudební tématikou ve sbírkách Národního muzea. Ve svých fondech uchovává na 700 000 dokladů hudební historie – rozsáhlý notový archiv, fonotéku, sbírku hudebních nástrojů, nebo pozůstalosti či sbírky Muzea Bedřicha Smetany a Muzea Antonína Dvořáka.

Přidružená místa

Cafe Time Music

Fotografie

Podobná místa

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Národní muzeum
Muzejní komplex Národního muzea
Lapidárium Národního muzea
Národopisné muzeum Národního muzea
Muzeum Antonína Dvořáka
Muzeum Bedřicha Smetany
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Národní památník na Vítkově
Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Památník Jaroslava Ježka
Památník Jana Palacha ve Všetatech

© 2024 GoOut