Muzejní komplex Národního muzea

Muzejní komplex Národního muzea

Adresa Václavské nám. 68, Praha 1
Webová stránka www.nm.cz
E-mail nm@nm.cz
Mateřská instituce Národní muzeum

Aktuální výstavy v muzeu

Popis místa

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Muzejní komplex Národního muzea tvoří tzv. Nová budova (původně zde působilo Federální shromáždění – až do roku 1992) a monumentální novorenesanční historická hlavní budova muzea, která od roku 1891 uzavírá horní část Václavského náměstí v Praze. Hlavní budova byla od roku 2011 v rekonstrukci a 28. 10. 2018 ke stému výročí založení republiky se znovu otevřela veřejnosti. V listopadu 2019 propojila oba objekty nově vybudovaná podzemní chodba s unikátní multimediální expozicí.

Fotografie

Podobná místa

Národní muzeum
České muzeum hudby
Lapidárium Národního muzea
Národopisné muzeum Národního muzea
Muzeum Antonína Dvořáka
Muzeum Bedřicha Smetany
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Národní památník na Vítkově
Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Památník Jaroslava Ježka
Památník Jana Palacha ve Všetatech
Muzeum české loutky a cirkusu

© 2024 GoOut