Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu

Adresa Týnská 630/6 , Praha 1
Webová stránka www.muzeumprahy.cz
Mateřská instituce Muzeum hlavního města Prahy

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Jedinečný dům se zachovanými fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb je ve správě Muzea hlavního města Prahy od jara 2016. Současná složitá dispozice domu U Zlatého prstenu vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou. Muzeum otevřelo stálou expozici v roce 2016 v rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. s názvem Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy. Je zaměřena na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, s akcentem na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie.

Fotografie

Podobná místa

Muzeum hlavního města Prahy
Rothmayerova vila
Zámecký areál Ctěnice
Hlavní budova Muzea města Prahy
Podskalská celnice na Výtoni
Müllerova vila
Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Jedna Dva Tři Gallery
Galerie Miro
Galerie hlavního města Prahy
Debut Gallery
Galerie Gate

© 2024 GoOut