Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy

Adresa Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Webová stránka www.ghmp.cz
E-mail pr@ghmp.cz

Aktuální výstavy v galerii

Group Therapy
Malba,
Nové realismy
Malba,
Všechny akce

Popis místa

Galerie hlavního města Prahy (GHMP), po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963. Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Zároveň jí byla svěřena péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových. Odborní pracovníci galerie mají od počátku za cíl budovat sbírkový fond českého umění 19., 20. a 21. století a odborně jej představovat veřejnosti.

V současné době GHMP vystavuje v osmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, Domě U Zlatého prstenu, v Městské knihovně – 2. patro, Colloredo-Mansfeldském paláci, Domě fotografie, Bílkově vile, Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Přidružená místa

Bílkova vila
Městská knihovna, 2. patro
Dům U Kamenného zvonu
Zámek Troja
Dům fotografie
GHMP Colloredo-Mansfeldský palác
Galerie Vltavská

Podobná místa

DOX Centrum současného umění
Galerie Rudolfinum
Museum Kampa
Moravská galerie v Brně
Národní galerie Praha
CAMP – Centrum architektury a městského plánování
Galerie Diamant – S.V.U. Mánes
Galerie Petra Brandla
Galerie Václava Špály
Kvalitář
Galerie Fotografic
Galerie NTK

© 2024 GoOut