Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem

Adresa Klíšská ul. 1101/129a, Úst nad Labem – město
Webová stránka www.duul.cz
E-mail duul@ujep.cz

Aktuální výstavy v galerii

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Dům umění Ústí nad Labem je výstavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. V programu této instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační a publikační, které jsou důsledně realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou kooperujících českých i zahraničních partnerů.

Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Fotografie

Podobná místa

Divadlo NoD
DOX Centrum současného umění
Veletržní palác
Galerie A.M.180
Dům umění města Brna
Moravská galerie v Brně
GASK
Jatka78
Činoherní studio města Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu UJEP
Galerie Emila Filly
Dům umění České Budějovice

© 2024 GoOut