Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně

Adresa Husova 18, Brno-střed
Webová stránka www.moravska-galerie.cz

Aktuální výstavy v galerii

Redakční tipy
Dagmar Hochová: Retrospektiva
Fotografie,
Made by Fire
Design,
Redakční tipy
Art Is Here: Nové umění
Současné umění, Stálá výstava
Inspirace Kafkou
Ruční práce,
Všechny akce

Popis místa

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

Moravská galerie v Brně vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963. Výstavy i expozice galerie obohacuje o doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

Přidružená místa

Místodržitelský palác
Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně
Pražákův palác
Jurkovičova vila
Muzeum Josefa Hoffmanna

Fotografie

Podobná místa

DOX Centrum současného umění
Galerie Rudolfinum
Dům umění města Brna
Fait Gallery
Národní galerie Praha
Galerie hlavního města Prahy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
PLATO Bauhaus
PRAHA / Fórum pro architekturu a média
Gočárova galerie
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Dům umění Ústí nad Labem

© 2024 GoOut