Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví

Adresa Pelléova 44/22, Praha 6

Aktuální výstavy v muzeu

Redakční tipy
Všechny akce

Popis místa

PNP je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.

Instituce byla založena v roce 1952 jako Památník národní kultury v prostorách zabaveného Strahovského kláštera. V roce 1953 se PNK přejmenoval na Památník národního písemnictví. Struktura PNP se po dobu své existence vyvíjela pod vlivem politických změn a také s ohledem k rozrůstání a rozšiřování sbírkového materiálu a akvizic. Po vzniku v 50. letech a přípravě stálé expozice, jejíž uspořádání a spravování bylo zpočátku hlavním důvodem založení Památníku, byla v 60. letech podporována široká výstavní, publikační a programová činnost instituce. Roku 1964 byl do PNP začleněn Literární archiv Národního muzea. V následujícím roce byl vyhlášen I. ročník soutěže o Nejkrásnější československé knihy roku a od roku 1966 vychází sborník Literární archiv. V 70. letech se PNP věnoval především zpracování získaných archiválií a od některých svých aktivit ustoupil. Na počátku období tzv. normalizace po roce 1972 byla část archivů přemístěna do nepřístupného fondu zakázaných autorů a řada výstav byla zrušena a nahrazena jinými tématy. Po roce 1989 se musel PNP vyrovnat s existenčními problémy, obhájit své postavení a svůj význam v kulturním životě, vyřešit majetkoprávní vztahy, budovu, archiválie i některé dílčí sbírkové soubory navrátit premonstrátům a ostatním subjektům. Od počátku 90. let pokračuje instituce v akvizicích, ve vědeckém zpracování fondů, prezentaci vlastní práce veřejnosti, organizaci literárně - vědných konferencí. Od roku 2010 je zařazen mezi výzkumné organizace.

V roce 2022 se Památník národního písemnictví kompletně přesunul do nového sídla Muzea literatury v Praze-Bubenči.

Přidružená místa

Letohrádek Hvězda
Památník národního písemnictví (hlavní budova)
Malá vila PNP
Císařská kuchyně – Hájenka
Muzeum literatury

Podobná místa

Letohrádek Hvězda
Muzeum českého granátu Praha
Sex Machines Museum
Planetárium Praha
Muzeum iluzivního umění
Národopisné muzeum Národního muzea
Kostel Matky Boží před Týnem
Muzeum literatury
Pedagogické Muzeum J.A. Komenského
Archiv Národního divadla
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova)
Botanická zahrada Praha Troja

© 2024 GoOut