Památník národního písemnictví (hlavní budova)

Památník národního písemnictví (hlavní budova)

Adresa Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Aktuální výstavy v muzeu

Popis místa

PNP je zřízen za účelem provádět vědecký výzkum v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.

Podobná místa

Muzeum esperanta
Památník Karla Čapka
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Malá vila PNP
Císařská kuchyně – Hájenka
Muzeum literatury
Musoleum
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova)
Rožmberský palác
Skleník Fata Morgana
Trabant muzeum

© 2024 GoOut