Państwowe Muzeum Archeologiczne

Państwowe Muzeum Archeologiczne

Adres ul. Długa 52, Warszawa
Strona internetowa www.pma.pl
E-mail pma@pma.pl

Aktualne wystawy muzealne

Nie wiemy o żadnych wydarzeniach w tym miejscu

Opis miejsca

Muzeum zamknięte do odwołania ze względu na prace renowacyjne.


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jest muzeum archeologicznym w Warszawie, a także narodową instytucją kultury założoną w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od 1958 siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie; od 1929 muzeum wydaje „Wiadomości Archeologiczne”, od 1951 „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”.

Zdjęcia

Podobne miejsca

Muzeum Nurkowania
Muzeum Ikon
Muzeum Sztuki Fantastycznej
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Muzeum Historii Medycyny
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Muzeum Warszawskiej Pragi
Muzeum Jazzu
Melt Museum
Muzeum Geologiczne

© 2024 GoOut