Prawobrzeżne

Bilety
Adres ul. Targowa 50/52, Warszawa
Wstęp 0–10 zł
Strona wydarzenia www.muzeumpragi.pl…
Strona miejsca www.muzeumpragi.pl
Zespół kuratorski Jolanta Wiśniewska

Dziewięć kobiet związanych z prawobrzeżną Warszawą: badaczki i naukowczynie, nauczycielki i społeczniczki, prekursorki zmian. Każda z nich miała inne cele i inną drogę życiową, ale wszystkie pragnęły samodzielnie o sobie decydować. I wszystkie, na różnych etapach życia, były związane z warszawską Pragą. Ich biografie, choć jednostkowe i właściwe czasom, w których żyły, są uniwersalne i nadal inspirują do dokonywania odważnych wyborów. Bohaterki wystawy nie są powszechnie znane, choć były cenione w środowiskach, w których działały. Łączy je ambicja, determinacja i chęć dokonywania zmian – i we własnych życiorysach, i w otaczającym je świecie. Miały różne zajęcia i cele, stawały przed innymi wyzwaniami. Były niezależne, zdeterminowane i zaangażowane w pomoc innym, przetarły szlaki dla wielu kobiet. Nauczycielka, antropolożka, ceramiczka, aktorka-zakonnica, pływaczka, działaczka syjonistyczna, harcerka, lekarka, malarka i gospodyni salonu artystycznego – wśród bohaterek wystawy Prawobrzeżne znalazły się:

  • Helena Rzeszotarska
  • Maria Czaplicka
  • Wanda Szrajberówna
  • Hanna Hirszfeldowa
  • Stanisława Umińska
  • Towa Rubin
  • Józefa „Buba” Czuperska
  • Jadwiga Czajka
  • Ninel Kameraz-Kos

Dziewięć kobiet i dziewięć opowieści. Każda w jakiś sposób związana z prawobrzeżną Warszawą, każda wyjątkowa. To postacie dotąd nieznane lub rzadko przywoływane, często ukryte za plecami mężczyzn. Odkrywamy je poprzez wybory, których dokonują oraz doświadczenia, które są ich udziałem – opowiada Jolanta Wiśniewska, kuratorka wystawy. Wystawa to także głos w dyskusji nad sposobem postrzegania i kreowania dziedzictwa miasta, jego wizerunku. Medytacja nad miejscem kobiet-prażanek w tym procesie. Próba oddania im głosu, spojrzenia z ich perspektywy – dodaje.

Więcej wydarzeń w tym miejscu

Stała ekspozycja Muzeum Warszawskiej Pragi Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Stała Stała ekspozycja Muzeum Warszawskiej Pragi

© 2024 GoOut