Stála

Grafické kabinety

Vstupenky

Stála expozícia v Mirbachovom paláci venovaná grafickým kabinetom.

Grafické kabinety — podľa prevažujúcej tematiky grafických listov pomocne nazvané „svetský“ a „biblický“ — sa zacho­vali ako interiérová výzdoba stien v dvoch miestnostiach reprezentačného podlažia Mirbachovho paláca, ktorú si objednal pravdepodobne jeden z pôvod­ných vlastníkov budovy. Nachádza sa v nich 290 rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia sekundár­ne kolorovaných neznámymi autormi.

V svetskom kabinete je v jednotlivých paneloch v štvorúrovňovej dekoratívnej inštalácii umiestnených 84 grafických listov francúzskej, talianskej a anglickej provenien­cie. Kolekcia pozostáva z pastorálnych, alegorických, histo­rických, mytologických, žánrových a dvoch biblických tém. Najpočetnejší súbor diel bol realizovaný podľa maliarskych predlôh flámskeho maliara Petra Paula Rubensa. K ďalším zaujímavým grafikám patria rytecké interpretácie predlôh Françoisa Bouchera, Charlesa Josepha Dominiqua Eisena, Jeana-Baptistu Le Princea, Pierra Mignarda, Louisa de Boul­logne, Pietra da Cortonu či Angeliky Kauffman a i.

V biblickom kabinete sa nachádza 206 grafických listov rôznych veľkostí s výlučne sakrálnymi námetmi. V strednej časti troch stien sú umiestnené pozo­ruhodné diela talianskej proveniencie väčšieho formátu, po krajoch a na východnej stene zas menšie grafiky holandské­ho, nemeckého, francúzskeho a talianskeho pôvodu. Najroz­siahlejšia séria grafík je dielom holandských umelcov Caspara a Jana Luykenovcov a Francesca Antonia Meloniho. Spome­núť možno aj grafické listy vytvorené podľa predlôh Jacopa Amigoniho, Giuseppe Zocchiho, Giovanniho Battistu Pitto­niho, Pietra Longhiho, Francesca Moarda alebo Sébastiena Le Clerca a i. Viaceré diela, napríklad podľa predlôh Franza Sigrista st., Gottfrieda Bernharda Göza a rytcov Jakoba Got­tlieba Thelotta a pravdepodobne Georga Philippa II. Rugen­dasa, vydalo nemecké vydavateľstvo Johanna Georga Hertela.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Kurátorský výklad 60+: Grafické kabinety
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop linorytu: Figurálna kompozícia
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Na skok do výstavy: Grafické kabinety a Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Videá

Videosprievod k stálej expozícii  Grafické Kabinety  0 5 6:16 0 ×

Ďalšie akcie v tomto mieste

Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stála Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Zážitková večera v priestoroch galérie Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Zážitková večera v priestoroch galérie
Finisáž ako feministické stretnutie Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Finisáž ako feministické stretnutie

© 2024 GoOut