Stála

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Vstupenky
Adresa Františkánske nám. 11, Bratislava – Staré Mesto
Web akcie www.gmb.sk…
Web miesta www.gmb.sk…
Kurátor Jana Luková

Stála expozícia v Mirbachovom paláci venovaná stredoeurópskemu barokovému maliarstvu a sochárstvu.

Ťažisko expozície tvoria diela majstrov, ktorí významne ovplyvnili vývoj barokového umenia na Slovensku, diela reprezentujúce tvorbu umelcov s určitým vzťahom k Bratislave, ako boli maliari Jozef Kurtz, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch alebo sochári Andreas Johann Eglauer, Franz Xaver Messerschmidt či Karl Georg Merville. Na umenie Bratislavy 18. storočia mala prirodzený vplyv blízka Viedeň. Sprostredkúvala podnety z francúzskeho, ale najmä talianskeho umenia obdobia baroka. Z tematického hľadiska dominovali sakrálne výjavy a reprezentačné portréty.

Expozícia, ktorú tvorí takmer sto diel, dokumentuje určitý úsek vývoja v dejinách umenia strednej Európy, tak ako sa zachoval prostredníctvom výtvarných diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Medzi významné diela 18. storočia patrí aj kolekcia grafických listov, ktoré tvoria pôvodnú interiérovú výzdobu stien v prvých dvoch miestnostiach na prvom poschodí Mirbachovho paláca. Sú ojedinelým súborom 290 medirytín, ktorý sa na Slovensku v takejto podobe zachoval. Okrem francúzskych grafík sú tu aj grafické listy nemeckej, holandskej a talianskej proveniencie. Najvýznamnejší cyklus, vytvorený podľa obrazov Petra Paula Rubensa, glorifikuje život a vládu francúzskej kráľovnej Márie Medicejskej.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop linorytu: Svetlo a tieň
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop linorytu: Svetlo a tieň
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Popoludnie pre rodiny: Fotobarok
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop linorytu: Vyrývaj a tlač
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Na skok do výstavy: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Kurátorský sprievod 60+: Imrich Esterházy a Bratislava
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Na skok do výstavy: Grafické kabinety a Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop pre rodiny: Špliechačky a hádzačky
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác S kočíkom do galérie: Pretlak

Videá

Videosprievod k stálej expozícii  Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo  0 5 8:01 2 ×

Ďalšie akcie v tomto mieste

Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus
Grafické kabinety Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stála Grafické kabinety
Zážitková večera v priestoroch galérie Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Zážitková večera v priestoroch galérie
Finisáž ako feministické stretnutie Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Finisáž ako feministické stretnutie

© 2024 GoOut