Stála

Hornictví

Vstupenky na mieste
Adresa Kostelní 1320/42, Praha 7
Vstupné 130–470 Kč
Web akcie www.ntm.cz…
Web miesta www.ntm.cz…

Nová expozice dějin hornictví je věnována vývoji hornictví od paleolitu po současnost. Náplní je především představení báňské techniky a dobývacích technologií v průběhu dějin. Nově bude expozice zaměřena na důlní stroje a zařízení, přičemž bude věnována značná pozornost báňskému strojírenství.

Tradičně je nejdůležitějším pilířem expozice maketa rudného a uhelného dolu z 50. let 20. století, jejíž chodby dosahují rozlohy 350 m² a která již dnes sama o sobě tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. Maketa dolů je vybavena novými světelnými prvky, které budou vytvořeny zelektrizováním originálních důlních svítidel, karbidových lamp a elektrických kahanů. Návštěvníci budou fárat s vlastním svítidlem v doprovodu odborného lektora. Nové pojetí umožní návštěvníkům pocítit reálné prostředí dolů. Na výstavní sály i chodby dolů navazuje prostor montánní herny určené pro interaktivní hry a doprovodné programy.

Prohlídka rudného a uhelného dolu je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky.

Ďalšie akcie v tomto mieste

Printing – From Gutenberg to digital printing Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Printing – From Gutenberg to digital printing
Astronomie – Nejvýznamnější sbírka astronomických přístrojů v českých zemích Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Astronomie – Nejvýznamnější sbírka astronomických přístrojů v českých zemích
Fotografický ateliér Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Fotografický ateliér
Chemie kolem nás Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Chemie kolem nás

© 2024 GoOut