Stála

Hutnictví

Vstupenky na mieste
Adresa Kostelní 1320/42, Praha 7
Štítky História
Vstupné 130–470 Kč
Web akcie www.ntm.cz…
Web miesta www.ntm.cz…

Expozice dějin hutnictví s podtitulem Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo. Proto se expozice věnuje převážně železářství. Vývoj technologie výroby železa dokumentuje např. rekonstrukce slovanské železářské hutě z 9. století, pozoruhodná je instalace původního strojního vybavení kovacího hamru. Vývoj hutnictví železa ve všech jeho etapách je představen prostřednictvím řady modelů i originálních exponátů. Éra průmyslové revoluce, která měla zásadní význam pro rozvoj výroby železa a jeho použití ve strojírenství, dopravě a stavitelství, je reprezentována např. modely dřevouhelných vysokých pecí z počátku 19. století nebo modelem Vojtěšské huti v Kladně s prvními koksovými vysokými pecemi z roku 1856. Nejmodernější současné technologie reprezentuje např. model kontinuálního lití oceli.

Druhá část expozice nabízí ve čtyřech kapitolách pohled na železo, které vstoupilo do mýtů starověkých národů, stalo se symbolem válek, ale sloužilo zároveň k výrobě užitkových a uměleckých předmětů. V současné době je hutnická expozice Národního technického muzea jedinou syntetickou expozicí dějin hutnictví v České republice. V budově muzea navazuje na expozici hornictví a dovoluje si poznání obou souvisejících oborů ucelit.

Ďalšie akcie v tomto mieste

Printing – From Gutenberg to digital printing Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Printing – From Gutenberg to digital printing
Astronomie – Nejvýznamnější sbírka astronomických přístrojů v českých zemích Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Astronomie – Nejvýznamnější sbírka astronomických přístrojů v českých zemích
Fotografický ateliér Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Fotografický ateliér
Chemie kolem nás Praha 7 , Národní technické muzeum Stála Chemie kolem nás

© 2024 GoOut