Písať o Markovi Blažovi: Prezentácia katalógu a diskusia

Vstupenky

V sprievodnom programe k výstave SNG Marko Blažo: Celý človek bude pozornosť upriamená na texty uverejnené v katalógu k výstave: Legenda o umelcovi Alexandry Tamásovej, Sedem divov sveta Marka Blaža Petry Hanákovej, Marko Blažo: Staviteľ vzdušných chrámov Adriána Kobetiča a Na prechádzke Markovým lesom (Trochu viac než oral history) Alexandry Kusej.

Diskusiu s Alexandrou Kusou (SNG) a Adriánom Kobetičom (Trnavská univerzita) moderujú kurátorky výstavy Petra Hanáková a Alexandra Tamásová. Po diskusii budú nasledovať personalizované výklady kurátoriek a hostí k vybraným dielam Marka Blaža.

Počas prezentácie si katalóg k výstave Marko Blažo: Celý človek, ktorý upravila grafická dizajnérka Ester Mládenková, môžu návštevníci a návštevníčky zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG za zníženú cenu.

Ďalšie akcie v rámci: Marko Blažo: Celý človek

Kurátorský výklad: Marko Blažo – Celý človek Bratislava – Staré Mesto, SNG – Vodné kasárne a Premostenie Kurátorský výklad: Marko Blažo – Celý človek

© 2024 GoOut