Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo

Adresa Pribinova 17, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.snd.sk
Telefón 02/577 821 10

Aktuálny program divadla

Matka
Komédia,
Carmen
Opera,
Celé zle
Komédia,