Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum

Adresa Vajanského nábrežie, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.snm.sk
Telefón +421 905 401 639

Aktuálne výstavy v múzeu

Dvojkríž
História,
Kelti z Bratislavy
Plastiky,
Klub astronómov
Zábava a zážitky,
Všetky akcie

Popis miesta

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.

Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.

SNM v súčasnosti spravuje 18 špecializovaných múzeí. Sídelná budova sa nachádza na dunajskom nábreží v Bratislave.

Pridružené miesta

Slovenské národné múzeum (Sídelná budova)
Prírodovedné múzeum
Múzeum židovskej kultúry
Archeologické múzeum
Hudobné múzeum
Bratislavský hrad
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Hrad Červený Kameň
Múzeum rusínskej kultúry
Múzeum Ľudovíta Štúra
Slovenské národné múzeum v Martine
SNM – Múzeum Červený Kameň

Podobné miesta

Bratislavský hrad
Múzeum Janka Jesenského
Hrad Devín
Hudobné múzeum
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Michalská veža
Slovenské múzeum dizajnu
Múzeum fotografie
Pamätný dom J. N. Hummela
Expozícia vinohradníctva
Železničné múzeum Slovenskej republiky
Dom U dobrého pastiera

© 2024 GoOut