Staronová synagoga

Staronová synagoga

Adresa Červená, Praha 1
Webová stránka www.jewishmuseum.cz

Aktuální výstavy v muzeu

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Původně se nazývala „Nová“ nebo „Velká“ synagoga na rozdíl od starší modlitebny, která se nezachovala. Teprve v 16. století, kdy byly v Praze postaveny další synagogy, se ujal název „Staronová“. Hlavní sál je dnes jediným představitelem středověkého typu, reprezentovaného původně románskou synagogou ve Wormsu (z 12. století) a raně gotickou synagogou v Řezně. Sál je zaklenut šesti pětidílnými klenebními poli do dvou osmibokých pilířů. Staronová synagoga je jednou ze tří pražských synagog (spolu s Vysokou a Jeruzalémskou synagogou), v níž se konají bohoslužby.

Podobná místa

Synagoga Úštěk
Synagoga Děčín
Gallery Cyrany
Faustův dům - © Wikipedie
České muzeum hudby
Podskalská celnice na Výtoni
Muzeum Bedřicha Smetany
Muzeum hraček
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Národní památník na Vítkově
Židovské muzeum v Praze
Hlavní budova Muzea města Prahy

© 2024 GoOut