Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus

Vstupenky
Adresa Františkánske nám. 11, Bratislava – Staré Mesto
Web akcie www.gmb.sk…
Web miesta www.gmb.sk…
Kurátor Petra Hlaváčková, Mira Keratová

Výstavný projekt Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus sa zaoberá témou ženskej emancipácie a feministických konceptov v historickom a súčasnom československom architektonickom prostredí. Kurátorský koncept tzv. rozpomínania sa vychádza z feministických teoretických rámcov Rosi Braidotti. Filozofka Rosi Braidotti píše o doterajšom poznaní, vrátane dedičstva humanizmu, ako o tzv. univerzálnom poznaní, ktoré prislúcha bielemu, heterosexuálnemu mužovi, vlastniacemu majetok. Do tohto univerzálneho kánonu sa odlišné myšlienkové koncepty buď nedostávajú alebo z neho časom vypadávajú a zostávajú zabudnuté. Také sú aj feministické dejiny, hoci už nie sú ani krátke, ani chudobné na zaujímavé situačné a alternatívne praxe; i tak zostávajú už po niekoľkých desaťročiach zabudnuté a jednotlivé historické momenty feministických dejín neprechádzajú do širšieho povedomia. Je potrebné ich znovu objavovať. Jedným z motívov pripravovanej výstavy o momentoch ženskej emancipácie a feministických konceptoch v historickom československom architektonickom prostredí je tento typ rozpomínania sa.

Uplynulé akcie

Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Kurz linorytu v Oslobodenom priestore
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Menna Agha: Emocionálny kapitál a architektúra
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop linorytu: Slovo v obraze
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Videoprojekcia a diskusia: Katarína Csányiová – Carenomadinnen
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Popoludnie pre rodiny: Taká klasická sobota? Alebo aj nie!
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Na skok do výstavy: Oslobodený priestor
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Let's Talk Art! Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Henrieta Moravčíková: Neviditeľné architektky? Prvá generácia žien v slovenskej architektúre
Bratislava, Kaviareň Emil Henrieta Moravčíková: Prvá generácia architektiek 50. rokov
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Lektorský výklad 60+: Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Workshop linorytu: Architektonické pohľady
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Na skok do výstavy: Oslobodený priestor
Bratislava – Staré Mesto, Pálffyho palác Workshop linorytu: Slogany a citáty
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Večerný kurátorský sprievod výstavou Oslobodený priestor: Starostlivosť – architektúra – feminizmus
Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Vernisáž výstavy Oslobodený priestor

Ďalšie akcie v tomto mieste

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stála Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Grafické kabinety Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Stála Grafické kabinety
Zážitková večera v priestoroch galérie Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Zážitková večera v priestoroch galérie
Finisáž ako feministické stretnutie Bratislava – Staré Mesto, Mirbachov palác Finisáž ako feministické stretnutie

© 2024 GoOut