Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

Adresa Na Slupi 433/16, Praha 2
Webová stránka www.bz-uk.cz
Mateřská instituce Univerzita Karlova

Aktuální výstavy v muzeu

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Botanická zahrada Univerzity Karlovy je jedna ze tří významných botanických zahrad v Praze. Byla založena Josefem Bohumírem Mikanem roku 1775 na Smíchově. Po povodni roku 1890 byla univerzitní botanická zahrada přemístěna na Nové Město, kde pražské univerzity odkoupily od České společností pro zvelebování zahradnictví v Praze zahradu budovanou od roku 1845. Dnešním vlastníkem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Fotografie

Podobná místa

Zahrada ticha
Univerzita Karlova
Karolinum
Filozofická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická Fakulta UK
Profesní dům
Přírodovědecká fakulta UK
Ústav pro dějiny umění FF UK
Fakulta sociálních věd UK
Farmaceutická fakulta UK
Katolická teologická fakulta UK

© 2024 GoOut