Pedagogická Fakulta UK

Pedagogická Fakulta UK

Adresa Magdalény Rettigové 47/4, Praha
Telefon 221 900 111
Mateřská instituce Univerzita Karlova

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Podobná místa

Univerzita Karlova
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Karolinum
Filozofická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Profesní dům
Přírodovědecká fakulta UK
Ústav pro dějiny umění FF UK
Fakulta sociálních věd UK
Farmaceutická fakulta UK
Katolická teologická fakulta UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

© 2024 GoOut