Ústav pro dějiny umění FF UK

Ústav pro dějiny umění FF UK

Adresa Celetná 20, Praha 1
Webová stránka udu2.ff.cuni.cz
Mateřská instituce Univerzita Karlova

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Ústav pro dějiny umění je univerzitním pracovištěm s více než stošedesátiletou tradicí. Nabízí studentům na všech úrovních, od bakalářského studia až po doktorské, všestranně orientované studium oboru dějin umění. K dispozici je studentům nejen zkušený pedagogický sbor, ale také vlastní, dobře fungující a bohatá knihovna.

Podobná místa

Univerzita Karlova
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Karolinum
Filozofická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická Fakulta UK
Profesní dům
Přírodovědecká fakulta UK
Fakulta sociálních věd UK
Farmaceutická fakulta UK
Katolická teologická fakulta UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

© 2024 GoOut