Filozofická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

Adresa Náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1
Webová stránka www.ff.cuni.cz
E-mail pr@ff.cuni.cz
Mateřská instituce Univerzita Karlova

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Podobná místa

Univerzita Karlova
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Karolinum
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická Fakulta UK
Profesní dům
Přírodovědecká fakulta UK
Ústav pro dějiny umění FF UK
Fakulta sociálních věd UK
Farmaceutická fakulta UK
Katolická teologická fakulta UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

© 2024 GoOut