Profesní dům

Profesní dům

Adresa Malostranské nám. 25, Praha 1 – Malá Strana
Webová stránka www.mff.cuni.cz
Mateřská instituce Univerzita Karlova

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Bývalý „profesní dům“ Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí. V 17. století vybudovali jezuité, řád intenzivně se věnující vzdělávací činnosti, na hlavním náměstí Malé Strany tzv. Profesní dům. Profesové byli nejvýše postavení příslušníci řádu, kteří skládali po studiu filozofie a teologie zvláštní sliby. Budova je dílem italských architektů, její plány jsou dnes uloženy v Národní knihovně v Paříži.

V současné době sídlí v domě Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Přidružená místa

Refektář MFF UK

Podobná místa

Univerzita Karlova
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Karolinum
Filozofická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Pedagogická Fakulta UK
Přírodovědecká fakulta UK
Ústav pro dějiny umění FF UK
Fakulta sociálních věd UK
Farmaceutická fakulta UK
Katolická teologická fakulta UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

© 2024 GoOut